Владимир Проданов

Управител

В „Гранд Спедишън“ използвам опита от много години работа с хора и техника. Ръководя сервизната дейност на фирмата, която е повече от успешна. Радвам се на новите предизвикателства от влизането в нов бранш.