Стоил Иванов

Сервизен техник
Experience:

18 години

В нашата работа е като във футбола – не знаеш кога ще е следващата изненада.